Nytt semester

Da er vi igang med et nytt semester etter en lang og fin sommer 🙂

Jeg gjeder meg til å ta tak i nye muligheter innen dette spennende studiet. Vi begynner forsiktig med en intro i HTML og CSS den første uken. Jeg gleder meg til å gå igang med dette semesteret og føler jeg sitter igjen med mye god kunnskap etter 1. semester 🙂

 

Reklamer

1.1: 4 – Index side

Den første aktiviteten denne uken var å lage en index side for en nettside. Det var et spennende prosjekt og viste seg å være noe mere komplisert for meg, en macbruker, enn først antatt ;-/ Notebook på en pc er veldig enkel og kan på mange måter sammenlignes med TextEdit på en mac. Det er dog noen elementære forskjeller ute å går ..TextEdit har i tillegg tilnærmet funksjon som Wordpad på en windowsmaskin. Utfordringen ble derfor å sette opp Textedit på riktig måte for å kunne brukes som en HTML editor, men etter en del frem og tilbake fant jeg ut av det 😉

Siden finnes på http://geir.priv.no/mmd

Etter litt justering i forhold til utfordringer med koding, æøå problematikk og bildelink og størrelser kom jeg frem til resultatet over som jeg sier meg fornøyd med i denne omgang 😉

GRAP – Grafisk mappeinnlevering

GRAP er levert og jeg føler meg godt fornøyd med resultatet 🙂 Oppgaven gikk ut på å utvikle en ny grafisk profil til et firma. Jeg valgte å oppdatere profilen til Phantom Studio i min oppgave, et firma som fordyper seg i lydopptak og lyddesign.

Ny logo

Gammel logo

Jeg har valgt å forenkle logoen og fokusere på tydelighet og lesbarheten samtidig få frem noe som betegner faget for firmaet. I tillegg til ny logo har det blitt utarbeidet lydrapporter, brevark, visittkort og konvelutter. Mappen skulle også inneholde en profilmanual som beskriver alt rundt bruken av firmaprofilen, farger, oppsett, fakta og eksempler.

Visittkort

1.1: Grid

Aktiviteten tar for seg grid i et oppsett. Vi skulle her ta for oss fire forskjellige bilder/sider fra publikasjoner med litt forskjellig layout.

Vi skulle tegne inn grid – marginer på de forskjellige sidene. Jeg har tatt for meg ulike sider i et magasin fra Hemsedal.

I det første utklippet finner vi et stort bilde på toppen som 3/5 ned på siden. Under det er det et oppsett over 4 kolonner der 2 stk er slått sammen og kjøres som en overskrift og innledning til artikkelen. Ved siden av den finner vi 2 enkle kolonner. De påførte linjer viser grid – margin for oppsettet.

På utklipp nummer 2 benyttes en annen teknikk, det er et bilde på topp som dekker 2/5 av hele siden. Ender bilde finner vi en fire kolonnes artikkel. Nederst på siden er det skutt inn en anne artikkel som benytter 3 kolonner og har en blå utførelse. Dette innskuddet har kun 2 kolonner, dette gjør at det skiller seg fra den andre artikkelen, dette er en veldig mye benyttet layout i ukeblader og magasiner.

Den tredje siden består kun av to like store kolonner som deler siden i to separarte deler. Det er to separate artikler med hvert sitt bilde. Det er påført grid som viser med røde linjer.

Det siste bilde har et bilde på halve øvre del av siden, under finner vi en tre kolonners artikkel der en av kolonnene benyttes til et bilde. Linjene viser grid -marginer.

1.1: Layout stiler

Denne aktiviteten handler om forskjellige former for layout. I denne oppgaven skulle vi finne forskjellige layout stiler. De tre hovedstilelene er Symetrisk Layout, Asymetrisk Layout og Kombinasjon as symetrisk og asymetrisk.

Jeg har søkt gjennom en rekke forskjellige medier, alt fra kundeaviser, reklamemateriell aviser og magasiner.

Symetrisk Layout

Det første utklippet er hentet fra Hemsedal magasinet og er bygget opp i en symetrisk layout.

Asymetrisk Layout

Det neste utklippet er hentet fra Smartclub sin vårkatalog og er et eksempel på en asymetrisk layout.

Kombinert symetrisk og asymetrisk layout

Det siste utklippet er hentet fra G-Sport sin kundeavis sykkel, den er en kombinasjon, kanskje ikke den beste men en kombinasjon mellom symetrisk og asymetrisk layout.

Personlig liker jeg nok best den som er kombinert med både symetrisk og asymetrisk. Jeg liker kombinasjonen av rette linjer og de asymetriske brytningene.

1.1: Størrelser, marginer og kolonner

I den neste oppgaven skulle vi opprette et dokument i Adobe InDesign der vi la inn riktig størrelser, brettemerker (folds) og marginer.

Vi skulle ta utgangspunkt i invitasjonen vi laget i forrige aktivitet. Jeg valgte derfor å utdype min forrige aktivitet og rett og slett forsøke å lage den ferdige invitasjonen.

Som det fremkommer av designet er det et tredelt ark med to brettmerker. De ulike delene er henholdsvis 40mm, 148,5mm og 144,5mm brede. Bilde på forsiden dekker de to største delene på høyre side av fremsiden. Disse former riktignok baksiden av invitasjonen og en del av forsiden. Den andre delen til venstre dekker resterende del av forsiden. På baksiden av invitasjonen finner vi litt nyttig informasjon som åpningstider og adresse. Åpner man invitasjonen finner man innsiden som også er oppdelt likt, bare speilvendt. På den største vingen til venstre har jeg valgt et bilde for å skape en nysgjerrighet mens midten forteller litt om selve utstillingen og dens historie. Til høyre er en liten reminder på hva vi leser.

Invitasjon, layout format

Oppgaven 1 denne uken gikk på at vi skulle lage en invitasjon til den årlige høstutstillingen 2010. Vi skulle benytte et A4 ark som utgangspunkt og brette dette slik vi ønsket.

Jeg valgte en enkel modell med to brettekanter med litt ulik bredde fordi jeg liker det designet godt og at jeg synes deg ga en fin figur til en invitasjon. Invitasjonens format blir i brettet tilstand lik et A5 ark. Nedenfor finner dere noen bilder av utgangspunktet for invitasjonen. I neste ukesaktivitet vi jeg ta denne videre inn i design i indesign.

Layouten jeg har valgt er enkel, men informativ. Dette en ment som en invitasjon som innbyr til at man ønsker å se mer og oppleve hele utstillingen.

Det tok litt tid for å finne ut hvordan selve designet skulle være, men med hjelp av litt research kom jeg igang med prosessen.

 

1.2: 2 ord – Motsatt mening

I denne oppgaven skulle vi formidle budskapet av to ord med motsatt mening i én og samme komposisjon.

Jeg har valgt å bygge videre på min forrige oppgave ved å benytte form og farger for å underbygge ordene «På» og «Av» som har motsatt mening. Ved å tilføye ordene i min forrige illustrasjon beholder jeg ikke bare balansen, men også «funksjonen av «vektstangen» som også illustrerer en brytningsfunksjon. Fargevalget underbygger også posisjonen og funksjonen i ordene, grønn for på og rød for av slik vi kjenner det gjennom flere elementer i hverdagen. Komposisjonen er enkel samtidig som den forteller mye, dette underbygge det jeg ønsker å fortelle.

Komposisjonen består av linjer, balanse, kontraster og rytme. Ordene er i sterk motsetnigng plasert på hver sin side på vektstangen som deler bilde. For å illustrere bruk av punkter har jeg laget et tråbilde som er med på å gi et inntrykk av bruk av punkter for å lage montajse basert på komposisjonen.

Normal

Perspektiv

Her kommer punktene tydelig frem.

Skygge

Dybden i montasjen fremheves ved bruk av skygger.

1.1: 4 flater – 4 prinsipper

I denne oppgaven skulle vi demonstrere det visuelle uttrykket i de 4 prinsippene: linje, balanse, rytme og kontrast.

Innen grafisk design er det meste bygget opp av punkter plassert i forhold til hverandre. En linje er f.eks. bygget opp av en rekke punkter etterhverandre slik den første illustrasjonen viser.

Linje

Balanse

Balansen i et grafisk snitt kan illustreres på flere måter, jeg har i dette tilfelle tatt utgangspunkt i mitt uttrykk og skapt likevekt i elementene og gitt illustrasjonen en definert balanse.

Rytme

Når det gjelder rytmen i et grafisk uttrykk kan dette definere ulike måter. Jeg har valgt å danne et mønster i illustrasjonen som gir en stabil rytme, men dette kan man selfølgelig fravike om man ønsker å uttrykke noe annet med illustrasjonen. Det kan på mange måter sammenlignes med musikk der man bruker rytmer og variasjoner av rymer på ulike måter.

Kontrast

Kontrast brukes for å fremheve eller danne dybde i en illustrasjon eller bilde. Dette er et virkemiddel som er mye brukt både i kraftige kontraster eller i nyanser av kontrast avhengig av hvilken effekt man ønsker at dette skal ha. Sort og hvitt er ytterpunkter og er det jeg har valgt å benytte i min illustrasjon. Som dere også vi se senere er fargene jeg har benyttet i illustrasjonen tonet ned for å freheve punktene i bilde.

1.1: Bildeanalyse

I denne oppgaven skulle vi gjøre følgende:

Utfør en bildeanalyse til et av de vedlagte bildene etter følgende punkter:

  • Komposisjon
  • Mål og budskap med bildet

Reflekter over sammenhengen mellom komposisjonen og mål/budskap i bildet.

Tegn og forklar det du finner av komposisjonsprinsipper(gjøres direkte på bildet).

Bildeanalyse

Bilde er markert med en rekke linjer og punkter som illustrerer ulike elementer i komposisjonen av bildet. De hvite linjene er med på å vise «det gylne snitt» i bilde. Det er ført inn to blå senterlinjer som viser senter av bildet både horisontalt og vertikalt. Til slutt er kryssningspunktene markert med røde punkter.

Innholdet i bilde
Bilde viser en gutt som sitter i skolegården med skolen i bakgrunnen. Gutten sitter på bakken med  skolekofferten sin og innholdet liggende utover.

Budskapet
Mobbing virker å være hovedbudskapet i bilde. Gutten gir uttrykk for mobbing. Han er alene og tydelig utsatt for dette fra tidligere. Gutten sitter på baken sin og ser utover tingene sine. Bilde viser mye liv og har et godt uttrykk. Det faktum at gutten sitter halvveis oppreist er samtidig et tegn på styrke.

Formatet
Dette er et stående rektangulært bilde, fotografert i en stortotal. Komposisjonen viser gutten i front og skolebygningen i bakgrunnen. Helheten i bildet forteller en historie, den illustreres godt med en rekke gode elementer nøye plassert.

Farger
Bildet inneholder sterke farger og kontraster. Kofferten er kraftig rød og veldig i øyenfalne og er et viktig element i bilde. Den tydelige gule/orange fargen gir inntrykk av utrygghet og frykt. Fargen rød derimot er symbol på noe fint og godt. Vi finner rødt i både kofferten og i eple, dette er mulig objekter som kan være et utgangspunkt for misunnelse.

Fokuspunkt
Hovedfokus i bilde er gutten, deretter kommer kofferten, eple og papirene. I bakgrunnen finner vi skolebygningen som underbygger historien og budskapet bilde skal uttrykke. Fokuspunktet er det som fanger vår oppmerksomhet. Derfra bygges historien i bildet.

Tredelsinndeling og symetri
Ser vi på de hvite linjene ser vi tredelingen, gutten i nedre del, skolebygningen i midtre del med toppen mot himmelen i øvre del. Gutten er også sentrert i bilde med ett kne i nedre venstre kryssningspunkt. Alle skolesakene er plassert i nedre del. Tunge, mørke skyer i øvre del gir en tyngde ovenfra, gjennom skolebygningen og ned til gutten. Gutten og skolebygningen er symetrisk plassert i senter av bilde. Det skapes samtidig en asymetri med tyngde mot høyre i bilde.

Perspektivet
Perspektivet i bilde er en kombinasjon av «froskeperspektiv», som illustrerer makt ovenfra, men samtidig «rett på» som setter oss i guttens perspektiv. Skolebygningen veier tungt i bilde samtidig som gutten er viktig og «sterk» på sin måte.